2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak Belirlendi23 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30987

TEBLİĞ


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.


23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili tebliği görüntülemek için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş